CAD Lexikon

Výpočet objemu určeného sieťou (mesh)

S aplikáciou MicroStation môžete spočítať objemy a plochy 3D telies. To je asi známe. No viete že je možné zrátať aj objem, ktorý , ktorý je určený ako nepravidelná „výseč“ priestoru ? Napríklad to môže byť objem nasypanej haldy materiálu ako v našom prípade.

Pripravili sme Vám ukážku ako sa vysporiadať s touto úlohou aj bez špecializovanej aplikácie (OpenRoads Designer, PowerCivil a pod.) .

Postup pre MicroStation je ukázaný na priloženom videu ako pre verziu CONNECT Edition, tak aj pre verziu V8i .

Popis postupu:
1. V otvorenom DGN vyberte grafické prvky určujúce tvar.


2. Vyberte funkciu: Modeling > Mesh > Mesh from Points

... a potvrďte do plochy pohľadu. Výsledkom bude sieť (mesh) definovaná vrcholmi prvkov, ktorá je však „otvorená“, t.j. neobsahuje uzavretie, t.j. je to len plocha. V ďalšom kroku vytvoríme „uzáver“.

3. Vyberte funciu: Modeling > Mesh > Close Mesh Void... a kliknutím vyberte práve vytvorenú sieť.
Teraz máme pripravenú sieť, ktorá je „uzavretá“, t.j. vymedzuje objem v priestore.

4. Vyberte funkciu Modeling > Home > Element Info
... čím sa zobrazia informácie o sieti a medzi nimi aj údaj o objeme:

 

Video pre verziu CONNECT Edition

Video pre verziu V8i

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře