Tvorba výkresů

Vyplněná oblast s otvorem

Uzavřené prvky (jakékoliv) je možné vyplnit barvou (nebo také gradientem - více barvami, které se nějak míchají). Někdy je však třeba zohlednit situaci, kdy uvnitř vyplňovaného uzavřeného prvku leží jiný - pochopitelně menší - uzavřený prvek, který tvoří otvor.

Číst dál: Vyplněná oblast s otvorem

Výběr podle stylů

Pokud uživatel při naplňování výběrové množiny (nástroj Vybrat prvek) rozkryje pomocí šipky vpravo dole v okně Parametry funkce další možnosti, snadno nahlédne, že výběr je možné provádět podle atributů, a to i kombinovaně (např. všechny žluté prvky ve vrstvě "kanalizační vedení").

Číst dál: Výběr podle stylů

Horní a dolní index v textu

V dialogu Textový Editor je možné při vytváření nového textového prvku určit, že nějaké znaky, nebudou "plnohodnotné", ale ukáží se jako dolní nebo horní index.

Číst dál: Horní a dolní index v textu

Středisko komponent

Středisko komponent slouží k umisťování buněk (2D i 3D) do modelu (2D i 3D). Buňky připraveny nejsou ve standardní knihovně buněk (.CEL), ale v jiném, modernějším úložišti, v cloudu.

Číst dál: Středisko komponent

Staré fonty v nové verzi

Uživatel, který přechází z nějaké starší verze MicroStationu (PowerDraftu, Bentley View, apod.) by neměl zapomenout na jednu drobnost, která kdykoliv v budoucnosti může přinést nikoliv velké, avšak nepříjemné problémy. Textové prvky v nové verzi "vypadají" jinak, než ve staré verzi.

Číst dál: Staré fonty v nové verzi

Zaokrouhlování hodnoty kóty

I když je možné pro prvky-kóty nastavit mnoho nejrůznějších parametrů, tak jeden - pro některé uživatele - důležitý parametr nelze pro kótovací styl (a potažmo pro všechny kóty, které jsou tímto kótovacím stylem definovány) určit. Mluvím o zaokrouhlení naměřené hodnoty na kótovací čáře.

Číst dál: Zaokrouhlování hodnoty kóty

Uživatelovy nesnáze (6.)

Překvapení - zpravidla nepříjemná - někdy čekají uživatele na nečekaných místech a jejich příčina může být docela překvapivá. Například může být provoz MicroStationu omezen proto, že uživatel nemá nainstalován nějaký jiný software.

Číst dál: Uživatelovy nesnáze (6.)

Symboly v textovém prvku

V dialogu Textový editor můžete zadávat nejen obyčejná písmena a cifry, nýbrž jakýkoliv znak z Windows-aktuální UNICODE tabulky. Stačí vědět, jak se k UNICODE znakům v Textovém editoru "dostat". Je to celkem snadné, a tento článek vás to v několika minutách naučí.

Číst dál: Symboly v textovém prvku

Odstup vynášecích čar

Při nastavování parametrů kót v kótovacím stylu je možné v některých parametrech "kouzlit" a zajistit tak nečekané možnosti. Ukážeme si to na příkladu, jak změnit způsob nastavení odstupu (popř. délky) vynášecí čáry.

Číst dál: Odstup vynášecích čar

Buňky v CONNECT

V minulém článku jsme zjišťovali, jak se změnily možnosti při umisťování nového textového prvku do modelu mezi verzemi V8i a CONNECT. Zkusme nyní něco podobného provést u buněk. Porovnejme, jak se s příchodem nové CONNECT verze změnila práce s buňkami.

Číst dál: Buňky v CONNECT