AECOsim, Rozpiska

V tomto pokračování si ukážeme, že AECOsim CONNECT při vytváření modelu stavby umožňuje uživatelům projekt "číst" nejen graficky v pohledech (kde je umístěna zeď a v ní otvor s výplní), ale i v podrobném seznamu všech použitých stavebních prvků.

Obě "prezentace" stavby - grafická a výpisová/seznamová - jsou provázány a jakmile uživatel provede nějakou úpravu nebo změnu v jedné prezentaci, uvidí ji v té druhé. Přitom není třeba používat jiné aplikace mimo AECOsim, ale je to možné - seznam může být třeba soubor XLS v Excelu

Uvnitř AECOsimu je nástroj Schedules (který v tomto případě neznamená ani scénář, nebo rozvrh - jako to je např. při vytváření animačních sekvencí, ale Rozpisku). Ikonu pro otevření Rozpisky (Schedules) naleznete v pracovním toku AECOsim (volba zcela vlevo nahoře) v pásu Data/Reporting - Data.

Otevře se velký a (zatím) prázdný dialog Schedules. Podívejme se, co v něm můžeme spatřit. Pro zjednodušení mějme v modelu nakresleny dvě stěny. Proto si v katalogu vlevo vybereme položku Walls (Stěny) a v ní podpoložku Wall - tedy seznam jednotlivých (v modelu již rozestavených) stěn. Na obrázku je i dialog s parametry umístěné stěny - toto umístění (nějaké) stěny z datasetu již umíme. 

Na položku (stěnu) v seznamu můžeme použít pravé tlačítko myši a pomocí položky v kontextové nabídce Modify parameters (Upravit parametry) změnit jakýkoliv parametr této stěny - přesněji: jakýkoliv parametr (této stěny z datasetu), který bylo možné nastavit (zěmnit jeho implicitní hodnotu) při umisťování stěny do modelu.

Dotčená stěna se v pohledu zvýrazní a otevře se dialog (stejný, jako při umisťování této stěny, když byla nová). Zde můžeme změnit všechny parametry této stěny, které změnu vyžadují.

Lze se bez tohoto dialogu obejít. Stačí na příslušnou část položky/stěny, kterou chceme změnit, poklepat (double-click), a pak zpřístupněnou hodnotu přepsat.

Na obrázku je vidět přímá editace výšky v seznamu vybrané a v pohledu zvýrazněné stěny. Místo dosavadní výšky 3100 mm je stěna vysoká 4000 mm, a tedy vyšší než stěna sousedící.  

Poznámka. Změny lze provádět i hromadně - stačí vybrat v seznamu (obvyklými způsoby) více položek.

Důležitém upozornění! Změny prováděné v seznamu v dialogu Schedules nelze vracet obvyklým nástrojem Zpět  (Undo). Pokud jste tento trik používali např. při editaci vrstev ve Správci vrstev, tak zde na něj musíte bohužel zapomenout.... 

Po nepříjemné zprávě - viz výše, by měla následovat nějaká zpráva dobrá, Tady je: V seznamu stavebních objektů v dialogu Schedules se vypíší i objekty z připojených referenčních modelů. I když prvky jsou v referenci a neměly by být editovatelné výše popsanými způsoby, tak to lze v (referenčních) položkách v dialogu Schedules provést. Budete sice upozorněni, že provádíte změnu v referenci, ale když ji odsouhlasíte, tak se provede. Je však třeba mít povoleno provádět změny v této referenci. (Jinak řečeno: Musíte mít oprávnění tento model editovat - tj. otevřít i pro zápis.)

Na závěr si ukážeme ještě jednu z mnoha možností, které dialog Schedules  nabízí: Pomocí nástroje Zoom & Select (Detail a Výběr) lze snadno v seznamu určenou stěnu v aktivním pohledu uvidět. Kromě toho je tato stěna (nebo obecný stavební objekt) vybrán a opatřen úchyty pro následnou ruční manipulaci. Doporučuji pro vyzkoušení těchto možností otevřít nějaký vzorový AECOsim model, aby stěn bylo již více než dvě.

Příště se podíváme, jak dialog Schedules spolupracuje s Excelem.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře