CAD Lexikon

Změna v licencování

K 1. červnu 2021 provedli Bentley dlouho ohlašovanou a několikrát odkládanou změnu v technologii, jak Bentley Licenční Server (BLS) přiděluje a zprovozňuje licence Bentley aplikací jednotlivým uživatelům. To nejdůležitější řekněme hned na začátku článku. Změna je to užitečná jak pro Bentley, tak i pro uživatele, nicméně některým uživatelům to může přinést určité, avšak snadno odstranitelné potíže.

Základní postulát, proč změnu v licencování Bentley provedli, je: "Přinutit uživatele, aby už konečně po tolika letech, kdy funguje nový způsob licencování, ukončili provoz ve starém způsobu licencování."

Takto podáno to zní docela děsivě, nicméně je třeba si přesně definovat některé důležité pojmy, koho se tento postulát týká a jak se mu podřídit.

Koho se akce týká

SELECT uživatelů, kteří používají starší verze Bentley aplikací.

Jedná se o verze V8i, V8 2004 Edition, XM a dřívější. Tedy těch verzí Bentley programů, které se nedokáží domluvit s novým způsobem licencování. POZOR! Důležitá a příjemná výjimka. Verze V8i - SELECTSeries 10, je sice technologicky zastaralá (Uživatelské rozhraní je stejné jako bylo v roce 2011), nicméně byla (dodatečně) vytvořena proto, aby uživatelé verze V8i mohli používat nový způsob licencování.

Nový způsob licencování

Uživatel si licenci pro Bentley aplikaci vyzvedává pomocí svého účtu (zpravidla je to jeho emailová adresa) z BLS. K tomu slouží služba/aplikace CONNECTION Client.

Tento nový způsob licencování funguje pro všechny Bentley programy a aplikace, které mají v názvu CONNECT Edition a číslo jejich verze je 10.xx.xx.xx.

Navíc, jak už bylo upozorněno výše, tento nový způsob licencování "umí" i programy a aplikace ve verzi V8i, avšak pouze, jsou-li označeny jako SELECTseries 10. Starší - např. SELECTseries 4, to nedokáží.

Nový způsob licencování pracuje na administrátorském principu. Jednotliví uživatelé Bentley aplikací musí být předem administrátorem (vybraným borcem z mateřské firmy, nebo důvěryhodným externistou) připraveni - dáni na seznam uživatelů, kteří mohou využívat licence na Bentley programy. Podrobnosti naleznete v tomto článku.

Jaké Bentley aplikace existují ve verzi V8i SELECT series 10

Poznáte je snadno. V jejich názvu je vždy slogan: SELECTseries 10. Následující seznam obsahuje aplikace V8i, které byly ke dni 25.6. připraveny ve verzi SELECTseries 10. Je možné, že časem Bentley tuto nabídku rozšíří. 

 • MicroStation V8i SELECTseries 10 (SES)
 • MicroStation PowerDraft V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Descartes V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Descartes for MicroStation V8i SELECTseries 10 (SES)
 • sisHYD V8i SELECTseries 10 (SES)
 • OpenUtilities sisHYD V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Rail Track V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Power Rail Track V8i SELECTseries 10 (SES)
 • InRoads V8i SELECTseries 10 (SES)
 • InRoads Suite V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Map V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Map for MicroStation V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Map PowerView V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Map Enterprise V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Power GEOPAK V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Power InRoads V8i SELECTseries 10 (SES)
 • PowerSurvey V8i SELECTseries 10 (SES)
 • Stella Map V8i SELECTseries 10 (SES)

Starý způsob licencování

Tento způsob přidělování licencí pro programy a aplikace pracoval tak, že každý SELECT uživatel zadal ve Správci licencí tzv. Aktivační klíč. O nic více se nemusel starat. Nebyl potřeba žádný administrátor, který by ve firmě určoval, jací uživatelé mohou používat jaké Bentley programy - resp. jejich licence. Nebylo třeba si licenci vypůjčovat (Check-out) pro určitý počítač; a pak ji ručně vracet (Check-in), aby byla k dispozici pro jiný počítač. SELECT licence je tzv. lítací a mezi počítači se přesouvá automaticky.  Obyčejná - NESELECT - licence lítací není, a je jí třeba mezi počítači přesouvat ručně (vracením a vypůjčováním). Starý způsob licencování BLS používá pro starší verze, verze CONNECT Edition takto licenci z BLS získat nemůže.

Kdo je postižen tím, že staré licencování od 1.6.2021 již nefunguje

Takový nešťastník musí splňovat zároveň dvě podmínky.

1. Je to SELECT uživatel.

2. Používá Bentley program/aplikaci starší než verze V8i SELECTseries 10. 

Takový uživatel si již postaru svou SELECT licenci z BLS nevyzvedne. Aplikace mu pravděpodobně začne znenadání hlásit, že běží jen ve zkušebním režimu a za několik dní už ji uživatel nespustí vůbec.

Jak situaci řešit

Uživatel má dvě možnosti. První jasnou a triviální a doporučovanou: Provést upgrade používaného Bentley programu na verzi, která nové licencování zajistí. Buď přímo na verzi CONNECT Edition, nebo alespoň (pokud chce zůstat na platformě V8i) na verzi V8i SELECTseries 10. Instalační sady si SLEECT uživatel může kdykoliv stáhnout na obvyklém místě.

Poznámka: Lze zvolit i kombinovaný přístup. Přejít na verzi CONNECT Edition a zároveň používat staré - V8i - uživatelské rozhraní. Návod, jak to udělat, naleznete v tomto článku.

Druhá možnost je skrytá, překvapivá a nepohodlná. Stará Bentley aplikace může i nadále být licencována postaru, avšak už nemůže být lítací, je třeba si ji - i když uživatel je SELECT zákazník - vypůjčovat, jako kdyby to byl obyčejný NESELECT zákazník s obyčejnou licencí. 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře