CAD Lexikon

Import povrchu zo zoznamu súradníc (TXT)

Typická úloha: načítať zoznam súradníc a vytvoriť digitálny model terénu. Postup v OpenSite Designer-i ktorý popisujeme je totožný s postupom OpenRoads Designer a aj OpenRail Designer.

Ukážka vo videu je v anglickom jazykovom rozhraní.

Obsah TXT súboru je nasledovný:

101  -402180.111  -1189016.989  559.457
102  -402175.430  -1189015.728  559.316
103  -402170.538  -1189016.840  559.255
104  -402163.026  -1189019.219  559.329
...  ....      ....      ...

Postup použitý vo videoukážke:

 1.  naštartovať funkciu "Create Terrain Model From Ascii File"
 2. otvoriť dialóg na nastavenie formátu vstupného súboru (význam stĺpcov, filtrovanie riadkov a pod.)
 3. uložiť nastavenia importovaného TXT súboru (do XML)
 4. skontrolovať nastavenie pre povrch - Feature Definition
 5. potvrdiť načítanie tlačítkom <Import>.

Výsledok: digitálny model zobrazený ako trojuolníková sieť (podľa nastavenia Feature Definition).

Poznámka: Uložený XML súbor s nastaveniami pre import z TXT súboru môžeme použiť aj pri ďalších importoch. Podmienkou je rovnaké formátovanie súboru TXT (poradie stĺpcov, oddeľovače hodnôt).

Video ukážka.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře