Import bodov

Typickou činnosťou, na ktorú môžeme použiť aplikáciu iNGs_Geo, je import zoznamu súradníc bodov. Vyskúšať schopnosti tohto nástroja je ľahké, keďže priamo v inštalácii iNGs_Geo sú dodávané tri príklady. V tomto článku sa budeme venovať prvým dvom príkladom.

Aby išlo všetko “ako po masle“ je dobré Bentley aplikáciu (MicroStation, PowerDraft a pod.), v prostredí ktorej iNGs_Geo používame, spustiť s projektom iNGs_Geo. Toto zabezpečíme v dialógovom okne Otvoriť výkres (bývalý MicroStation Manager...) výberom položky iNGs_Geo v zozname projektov:

iNGs_Geo Import bodov, výber projektu

Otvorte nejaký výkres (DGN súbor), napr. súbor priklad_1.dgn ktorý je dodávaný spolu s iNGs_Geo (kresbu v súbore priklad_1.dgn môžete zmazať). Spustite iNGs_Geo. Nástroj Import bodov sa nachádza v iNGs_Geo paneli Body:

iNGs_Geo panel Body

Po jeho spustení sa na pracovnej ploche zobrazí dialógové okno tohto nástroja:

iNGs_Geo dialógové okno nástroja Import bodov

V položke Súbor so zoznamom súradníc vyberte súbor priklad_1.txt a kliknite myšou do pohľadu. Ak sa v otvorenom pohľade nezobrazili žiadne body, tak na lište pohľadu vyberte Celok. Ľahké, nie?

Ďalej si ukážeme ako by sme naimportovali zoznam súradníc zo súboru priklad_2.txt. V položke Súbor so zoznamom súradníc vyberte súbor priklad_2.txt. Obsah súboru priklad_2.txt môžeme zobraziť stlačením tlačidlaNáhľad. V súbore sa nachádzajú stĺpce Číslo bodu, JTSK-Y, JTSK-X, výška Z, Kód, Iný udaj Poznámka.

V pravom dolnom rohu dialógového okna Import bodov sa nachádza šípka ktorou môžeme zapnúť zobrazenie všetkých položiek tohto dialógového okna:

iNGs_Geo dialógové okno nástroja Import bodov - celé

V dialógovom okne nástroja je už prednastavený význam jednotlivých stĺpcov importovaného súboru. Toto je treba skontrolovať a v prípade potreby zosúladiť s významom stĺpcov v importovanom súbore (napr. v súbore priklad_2.txt sa v piatom stĺpci nachádzajú kódy). V dialógovom okne sa nachádza aj množstvo ďalších položiek. Nebudeme sa teraz zdržiavať popisom ich významu, po ruke máme aj šikovnejšie riešenie. Stlačením tlačidla Načítaj nastavenia zo súboru otvoríme dialógové okno v ktorom môžeme vybrať súbor, z ktorého sa nastavenia všetkých položiek dialógového okna nástroja Import bodov načítajú. Nastavenia vhodné pre import zoznamu súradníc bodov zo súborupriklad_2.txt sú uložené v súbore priklad_2.imp. Po načítaní nastavení si môžeme všimnúť, že obsah viacerých položiek dialógového okna sa zmenil.

Keďže sa v súbore priklad_2.txt v piatom stĺpci nachádzajú kódy treba ešte určiť prevodnú tabuľku kódov. To urobíme stlačením tlačidla Prevodná tabuľka kódov a výberom súboru priklad_tabulka_kodov.dat. Teraz už stačí kliknúť myšou do pohľadu a body zo súboru priklad_2.txt sa vykreslia v pohľade.

Popis významu ďalších položiek dialógového okna nástroja Import bodov, ako aj import zoznamu súradníc bodov zo súboru priklad_3.txt môže byť témou ďalšieho článku...

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře