Prevýšenie - použitie v modeleri

Tento príspevok sa týka aplikácie Power Rail Track resp. Rail Track a práce s prevýšením pri  modelovaním výsledného telesa.

V rámci modelovania je možné aplikovať prevýšenie na zadané body šablón. V krákej ukážke je predvedený ako postup definovania prevýšenia tak tiež aj spôsob, ako zadať automatické rozšírenie telesa v závilosti na hodnote prevýšenia v danom staničení.

V prvej časti sa definuje aplikácia prevýšenia (spočítané a uložené v rámci geometrie) na koľajnice (temená koľajníc). Ako stred prevýšenia je definovaný jeden z bodov - Rail Track potom nstavuje stred otáčania na vnútornú koľajnicu, pretože je to tak zadané v nastaveniach aplikácie.

V druhej časti ukážky je k danému bodu (hrane) šablóny priradená tabuľka rozšírenia v závislosti od polomeru trasy. Aplikácia spočíta a vygeneruje definíciu vedenia určenej hrany tak, aby zodpovedala zadaným podmienkam.

Aktivácia prevyšovania a rozširovania hrán telesa je pri testovaní signalizovaná fialovou značkou. Pre kontrolu návrhu sú používateľom umiestnené dočasné kóty medzi určenými bodmi šablóny.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře