Výkaz odsadení bodov

Ukážka postupu vytvorenie výkazu (report) riadiálnych odsadní bodov od existujúcej geometrie. Využijú sa reportovacie funkcie, ktoré sú rovnaké pre všetky produkty rodiny InRoads. Pre vyskúšanie sú na stiahnutie k dispozícii aj dáta.

Pripravené dáta:
- zoznam nameraných bodov osi - TXT
- navrhnutý nový priebeh geometrie osi - grafika, SmartLine

Použitý postup:
- vytvorenie projektu geometrie ("projekt1")
- vytvorenie (alebo import) geometrie (vznikne geometria s názvom "g1")
- import samostatných bodov z textového súboru do COGO-zásobníka geometrického projektu (vzniknú "COGO" body s číslami)
- zobrazenie geometrie "g1" a COGO bodov (pre kontrolu a prehľad)
- vytvorenie výkazu: Nástroje > XML Výpisy > Odstup
     Obecně: vybrať smer. vedenie "g1"
     COGO body: zadať "*" a <Tab> (vyberú sa všetky COGO body)
     Tlačidlom <Použít> vygenerovať report
     (Pokiaľ sa neponúkne automaticky šablóna Cleareance>Cleareance.xsl, tak ju treba vyhľadať a vybrať).

 

Dáta pre vyskúšanie:  Vykaz_odsadenia_bodov_DATA.zip

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře