Výpočet kubatúry medzi povrchmi

Aplikácie rodiny "OpenRoads" používajú pri tejto úlohe, rovnaký postup. Naša ukážka je v anglickom jazykovom rozhraní.

Po zvolení funkcie "Analyze Volume" sa zobrazí parametrický dialóg. Jeho položky môžeme nastaviť počas behu funkcie. Jednotlivé kroky=parametre potvrdzujeme tlačítkami myši. Použitie ľavého alebo pravého tlačítka myši je vo videu demonštrované ikonami myši.

Postup výpočtu:

  1. zvoliť funkciu "Analyze Volume"
  2. povtrdiť metódu výpočtu (medzi povrchmi "Terrain Model To Terrain Model Volume")
  3. určiť prvý povrch
  4. určiť druhý povrch
  5. potvrdiť postupne koeficienty nakyprenia a zhutnenia (Cut, Fill)
  6. určiť hranicu kde prebehne výpočet (v našom prípade hranicu nezadávane, preto použijeme pravé tlačítko myši)
  7. potvrdiť uloženie výsledku do kresby
  8. umiestniť text s výsledkami do kresby

Pokiaľ sme hranicu výpočtu odmietli, výpočet kubatúry prebehne na prekryte oboch povrchov.

Video ukážka.

 

.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře