PW web - Import súboru

Importovaním súboru sa myslí proces, kedy súbor z lokálneho počítača prenesieme do úložiska ProjectWise. V našom prípade to robíme cez web rozhranie. Vychádzame pritom zo základnej situácie, že súbor bol predtým vyexportovaný príkazom Export.

Postup:
1.    Vyhľadať dokument v ProjectWise

2.    Z kontextového menu (pravé tlačítko myši na dokumente) vybrať Import...

Aplikácia hľadá súbor na mieste, kde bol predtým vyexportovaný. Ak súbor nájde pokračuje ďalším krokom.


3.    Zobrazí sa okno s možnosťou zadať komentár k vykonaným zmenám v súbore.

Po zadaní ľubovoľného textu pokračujte cez <OK>.


4.    Zobrazí sa priebeh importu do ProjectWise.


5.    Po naimportovaní do ProjectWise bude dokument uvoľnený pre ďalšiu prácu ostatným používateľom ProjectWise.

 

Súvisiace články:

PW web - Export súboru

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře